Tài khoản ngân hàng trung gian buôn bán hàng hoá và thương mại điện tử là gì ?

+ Là tài khoản được sử dụng để buôn bán các loại hàng hoá ngoài đời thực với nhau, và sử dụng trong thương mại điện tử trao đổi dịch vụ hàng hoá online với nhau.

Tài khoản ngân hàng này nhận hàng ngàn giao dịch mỗi ngày, trong đó 10% là giao dịch cá cược. Cộng với việc tài khoản cá cược và tài khoản quản lý giao dịch nằm trên 2 hệ thống server khác nhau. Đảm bảo an toàn hợp pháp tuyệt đối.

SL Giao dịch/ngày $ Trung bình/ngày Online
Buôn bán hàng hóa 220 1.500.000
Thương mại điện tử 1500 800.000 Yes
Vé máy bay 6000 1.000.000 Yes
Paypal, Payza 500 10.000 Yes
Tiền ảo Bitcoin, LTC, PM 2500 500.000 Yes
Giao dịch Daga thomo 1400 1.700.000 Yes

 

The post Tài khoản ngân hàng trung gian buôn bán hàng hoá và thương mại điện tử là gì ? appeared first on Đá gà online – Cá cược đá gà online.